Blog

Úspechy žiakov výtvarného odboru

Víťazné práce žiakov ZUŠ Trebišov na celoslovenských výtvarných súťažiach „Maľovaná zuška 2019“ a „Vesmír očami detí 2019“