Blog

MAĽOVANÁ ZUŠKA 2016

Dňa 9. apríla 2016 sa v priestoroch ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici uskutočnilo hodnotenie výtvarných prác základných umeleckých škôl. Témou súťaže bola „Farba“. Súťaže sa zúčastnilo 79 základných umeleckých škôl s počtom prác 1498. Odborná porota v zložení: predseda poroty Vladimír Kordoš, akad. sochár, Bratislava, členovia: Dušan Nágel, akad. maliar, ZUŠ Exnárová 6, Bratislava a Eva Hnáthová, akad. maliarka, ArtD., KVK PF UMB, Banská Bystrica udelila nasledovné ceny – Hlavnú cena, Cenu predsedu poroty, Zvláštnu cenu, Ceny EX AEQUE a Zlaté pásmo.

Cenu EX AEQUE si z našej ZUŠ odniesli Karolína Ondrušová, 14 rokov a Dávid Sakal Šega, 16 rokov.

zlatom pásme sa umiestnili:

Patrik Ragan, 11 rokov – II. kategória
Marína Ružinská, 13 rokov – III. kategória
Simona Frajkorová, 12 rokov – III. kategória
Matúš Vančo, 16 rokov – IV. kategória

Pedagóg: Anton Vasilko akademický maliar. Srdečne blahoželáme! [vj]

VO malovana ZUS5 VO malovanaZUS6VO malovana ZUS1 VO malovanaZUS2 VO malovanaZUS3 VO malovanaZUS4

 

 

 

 

15-Ex-Aeque-Karolína-Ondrušová-14r-Farebný-svet-fantázie-727x1024

Karolína Ondrušová

10-Ex-Aeque-Dávid-Sakal-Šega-16r-Atelier-1024x718

Dávid Sakal Šega