Blog

MEDZINÁRODNÁ AKORDEÓNOVÁ SÚŤAŽ

      5. 11. 2016 sa v Prahe uskutočnil II. ročník medzinárodnej akordeónovej súťaže „Mezinárodní akordeonové dny“.
Súťažilo sa v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre, celkovo v pätnástich kategóriách. Súťažiacich hodnotili tri odborné poroty, zložené z renomovaných odborníkov hry na akordeón. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 250 súťažiacich z Česka, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Poľska, Bieloruska, Ukrajiny, Nórska, Srbska a Írska. Slovensko reprezentovali štyria súťažiaci. Jeden z Banskej Bystrice, dvaja z Bratislavy a náš žiak, Denis Romančák.
V kategórii do 11 rokov, ktorá mala najväčší počet súťažiacich (z 22 prihlásených prišlo 19) získal krásne strieborné pásmo s počtom 20,83 boda. V striebornom pásme skončil ako prvý a zlato nám utieklo o 0,17 bodu, pretože človek nie je stroj a každá chybička je potrestaná stratou bodov. Je veľmi náročné posadiť sa pred päťčlennú porotu v sále plnej ľudí ako prvý z kategórie a snažiť sa podať čo najlepší výkon. Zvlášť keď máte 10 rokov.
Touto cestou sa chcem Denisovi poďakovať za svedomitú domácu prípravu, za soboty, ktoré bol ochotný stráviť v škole, za to, že statočne odnosil nástroj a že zvládol súťaž na výbornú.
Ďakujem rodičom za podporu, pomoc pri domácom cvičení, za odvoz z Košíc po návrate z Prahy a starým rodičom Mitrovcom za záujem a podporu. Poďakovanie patrí aj vedeniu školy a ZRŠ za to, že nám umožnili zúčastniť sa na súťaži poskytnutím finančných prostriedkov. [vb]

img_1 img_2 img_5 img_5a img_6 img_7 img_8 denis-praha