Blog

METAMORFÓZY SLOVA – krajská súťaž v prednese poézie a prózy

V Michalovciach sa dňa 3. mája 2016 uskutočnil 22. ročník krajskej  súťažnej prehliadky divadiel poézie a recitačných kolektívov „Metamorfózy slova“. Táto súťaž je súčasťou Hviezdoslavovho Kubína. V tomto roku sa tejto krajskej súťaže zúčastnil aj divadelný súbor Margaréty zo ZUŠ v Trebišove a obsadil 1. miesto s postupom na celoslovenskú súťaž v Dolnom Kubíne. Gratulujeme! [vk]

diplom LDO krajske kolo