Blog

MMM 2019 Košice

Naše účinkovanie na večernej recepcii 6. 10. 2019 v Kaviarni Slávia na 96. ročníku MMM dopadlo na výbornú. Hodinový kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru, sa u pozvaných hostí stretol s veľkým úspechom. Ďakujem všetkým účinkujúcim žiakom a ich učiteľom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art., p. uč. L. Orosovej a p. uč. J. Vasiľovi, DiS. art. za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a profesionálny a zodpovedný prístup k tomuto podujatiu. Moje poďakovanie patrí tiež p. uč. T. Mihaľovi, DiS. art. za ozvučenie celej akcie a Ing. P. Zatkovi, ktorý sa postaral o prevoz hudobných nástrojov s aparatúrou a zabezpečil občerstvenie pre všetkých účinkujúcich. [Veronika Jakimová]