Blog

Novoročný koncert v Domove sociálnych služieb v Trebišove 30. január 2020

Krásne slnečné januárové predpoludnie umocnilo dobrú náladu žiakov a pedagógov ZUŠ v Trebišove, ktorí opäť po roku zavítali do Domova sociálnych služieb v Trebišove. S bohatým, hudobno – tanečným programom prišli spestriť každodenný stereotyp obyvateľom, ale aj zamestnancom tohto zariadenia. Šesťdesiatštyri účinkujúcich žiakov a šesť účinkujúcich pedagógov roztlieskalo a takmer aj „roztancovalo“ zaplnenú jedáleň DSS.

Šesťdesiat minútový program pozostával z dvoch častí. Prvá polovica programu patrila ešte vianočne motivovaným skladbám a tancom.

Tance „Vianočná besiedka“, „Prvé Vianoce“ a „Štedrý večer“ v podaní žiakov tanečného odboru boli popretkávané klavírnou skladbou „ Najkrajšie Vianoce“ a zborovým spevom žiakov detského spevokolu pri ZUŠ. V druhej časti programu sa predstavil dievčenský zbor ľudového súboru Čerešnička so svadobnou odobierkou, gitarové sólo a gitarové duo so skladbami „Milonga“ a „Romanca“, Detský spevokol so skladbou „ Zima na saniach“ a tanečná kapela, v podaní ktorej zazneli „ Hello, Dolly“, „ Čerešne“ a „ Jaj, Zuzka Zuzička „.

V programe účinkovali : Veronika Adamová – klavír ( pripravila pani uč. Božena Berényiová ) Nino Kožuch – gitarové sólo ( pripravila pani uč. Anna Hubináková ) Marína Ružinská a Adam Oláh – gitarové duo ( pripravila pani uč. Anna Hubináková ) Detský spevokol pri ZUŠ ( pripravila pani uč. Barbora Ivanová ) Dievčenský zbor ľudového súboru Čerešnička ( pripravil pán uč. Jozef Vasiľ ) Žiaci tanečného odboru pri ZUŠ ( pripravila pani uč. Lídia Orosová ) Tanečná kapela pri ZUŠ – žiak Dominik Obrin – bicie ( pripravil pán uč. Tibor Mihaľov ) Pedagógovia účinkujúci v tanečnej kapele : pán uč. Koloman Bari, pán uč. Radovan Pristáš, pán uč. Tibor Mihaľov, pán uč. Jozef Vasiľ, pán uč. Ján Čverčko a spev pani uč. Barbora Ivanová.