Blog

Okresná súťažná prehliadka detských divadiel

Dňa 22. marca sa detský dramatický súbor Margaréty zo ZUŠ v Trebišove zúčastnil okresnej súťažnej prehliadky detských divadiel. Žiačky Hannah Urbanieková, Sarah Mahutová, Brigita Hangyáková, Tamara Pavlíková sa predstavili poéziou Roberta Desnosa  – „Spevobáje a spevokvety“. V konkurencii deviatich detských divadiel obstáli a získali I. miesto s postupom na krajskú súťaž „Metamorfózy slova“ v Michalovciach. Gratulujeme.

[vk]

diplom LDO