Blog

Príbeh hračiek – záverečný koncert žiakov TO

S baletnou rozprávkou nesúcou tento názov sa predstavili žiaci tanečného odboru na záverečnom koncerte v MsKS v Trebišove.

17.00 hod. sa 24. mája zaplnila divadelná sála priaznivcami baletného umenia, ale predovšetkým rodičmi a príbuznými malých i veľkých tanečníkov.

Dej príbehu sa odohrával v deň osláv MDD. Nenáročná myšlienka o smutnej bábike, ktorá nechcela byť predaná, spustila na javisku celú plejádu rôznorodých tanečných charakterov. Vstupy najmladších žiakov zamerané na pohybovú rytmiku vystriedali tance klasického, charakterového , ale aj jazzového štýlu.

V príbehu tancovali všetci žiaci tanečného odboru vo veku 5 až 20 rokov.

Súčasťou tohto koncertu bolo aj slávnostné vyradenie absolventov.

V tomto školskom roku bolo výnimočné tým, že po prvýkrát boli vyradené absolventky 4.ročníka druhej časti 1.stupňa základného štúdia.

Na druhý deň – 25. mája sa v dopoludňajších hodinách s týmto tanečným príbehom predstavili žiaci tanečného odboru aj detskému publiku.

Prvé predstavenie zatancovali pre žiakov a učiteľov ZŠ Komenského a druhé pre ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove.  [lo]

 

 

TO_ZK_65 TO_ZK_68 TO_ZK_64 TO_ZK_60 TO_ZK_57 TO_ZK_36 TO_ZK_10