Blog

Schneiderova Trnava – celoslovenská súťaž

V dňoch 16. – 17. apríla 2015 sa v Trnave uskutočnil 15. ročník celoslovenskej súťaže „Schneiderova Trnava“ v komornej hre žiakov základných umeleckých škôl. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo klavírne trio v zložení: Lýdia Oravkinová – husle, Andrej Frič – husle ( z triedy p. uč. J. Vasiľa ), Jana Kaszonyiová – klavír ( z triedy p. uč. I. Obrinovej ).

V silnej konkurencii sa mladí umelci umiestnili v striebornom pásme.  Všetkým srdečne  blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej ZUŠ.

scan 7  scan 8  scan 9