Blog

Stavanie Mája 2016

Prvomájové oslavy v meste Trebišov sa už tradične začínajú v predvečer 1. mája na Mariánskom námestí pred budovou základnej umeleckej školy. V kultúrnom programe, ktorý pripravili žiaci a učitelia ZUŠ Trebišov sa predstavila cimbalová hudba pod vedením p. uč. J. Vasiľa, folklórna spevácka skupina Mgr. R. Pristáša a dievčenská tanečná skupina so svojou p. uč. M. Dulovou.

http://zustrebisov.sk/albumy/stavanie-maja-2016/

33175 33180 33214 33210 33226