Blog

Súťažná prehliadka v hre na klavíri – Spišská Nová Ves

Dňa 19.apríla 2016 sa konal 9.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi, na ktorej sa zúčastnili žiačky Magduška Siládiová a Martinka Hriciková z triedy p. uč. K. Šulanovej.

V silnej konkurencii sa Martinke podarilo umiestniť v striebornom pásme v I. kategórii, Magduška získala čestné uznanie, za čo im blahoželáme.   [kš]
SNV_MartinkaSNV_Magdalenka