Blog

SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA ZOBCOVEJ FLAUTE 2015

Dňa 26. marca 2015 sa v Snine uskutočnila súťažná prehliadka v hre na zobcovej flaute. V kategórii IV. ročník prvej časti I. stupňa bronzové pásmo získala naša žiačka Lenka Fraštiová z triedy p. uč. K. Bariho. Klavírny sprievod – p. uč. B. Berényiová.

IMG_4539