Blog

Súťažná prehliadka v sólovej hre na klavíri 2016

Dňa 16.marca 2016  sa naše šikovné klaviristky Magduška Siládiová a Martinka Hriciková z triedy p. uč. K. Šulanovej zúčastnili súťažnej prehliadky v sólovej hre na klavíri v Michalovciach.
Magduška  sa umiestnila v striebornom pásme v III.kategórii a Martinka v zlatom pásme v I.kategórii.
Srdečne  blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
[]
KlMI_02 KlMI_01 KLAVIR MI Martinka KLAVIR MI Magduška