Blog

Trebišovský kaštieľ – slávnostné otvorenie

Dňa 20. 4. 2016 bol po rozsiahlej rekonštrukcii slávnostne otvorený kaštieľ Andrášiovcov, terajšie múzeum. Pri tejto príležitosti oslovila pani riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Mgr. B. Kereštanová pani riaditeľku ZUŠ v Trebišove PaedDr. V. Jakimovú s  požiadavkou, aby naši žiaci a učitelia vystúpili v priestoroch múzea s kultúrnym programom.

Išlo o akciu, ktorá bola pre nás všetkých niečím nová, pretože bolo treba vystúpiť vo viacerých miestnostiach múzea : na prízemí pri príchode pozvaných hostí, vo výstavných priestoroch na prízemí a na poschodí, v priestoroch pivnice a na slávnostnej recepcii. Na slávnostné otvorenie bolo pozvaných 200 hostí vrátane zahraničných. Za seba a mojich žiakov môžem povedať, že sa nám priestory múzea po rekonštrukcii veľmi páčili.

Dovolím si len trochu priblížiť, čím sme prispeli k zdarnému a zaujímavému priebehu tejto akcie my – zuškári. Páni učitelia K. Bari, Mgr. J. Čverčko, T. Mihaľov , žiačky pána učiteľa A. Kudlu Andrea Koščíková a Karolína Ondrušová ( obe saxofonistky ) a žiak p. uč Bariho – Damián Tóth, vítali hudbou príchodzích v priestoroch chodby pri vstupe na podujatie. Pani učiteľka A. Hubináková so svojimi gitaristami Amine Hasaniovou, Natáliou Begalovou, Jakubom Maťašom, Stelou Bojtiovou a Erikou Annou Dudáškovou,  gitarové duo pána učiteľa Mgr. R. Pristáša, Juraj Šepták a Silvia Takáčová, účinkovali vo výstavných priestoroch na prízemí. Pán učiteľ  J. Vasiľ s ľudovým súborom v zložení Mgr. R. Pristáš, Lýdia Oravkinová, Andrej Frič, Radoslava Jarabeková, Alexa Elizabeth Kollárová, Eva Kovaľová, Ľudmila Barilová, Emília Širotníková, Hanah Urbanieková, Ema Kozáková, Sarah Parasková spríjemňovali pozvaným hosťom prehliadku múzea v priestoroch pivnice. Vo výstavných priestoroch na poschodí účinkovali akordeónisti Samuel Kozák , Rebeka Bizubová, Zuzana Berešová a Denis Romančák z triedy p.uč. V. Brežinskej.

Hudba znela vo všetkých týchto priestoroch 75 minút, počas celého času vymedzeného na prehliadku. Boli to vlastne štyri, takmer hodinu a pol trvajúce koncerty s výbornými výkonmi žiakov a učiteľov. Na slávnostnú recepciu  kolegovia p. uč. J. Vasiľ, K. Bari, A. Kudla a p. uč. T. Mihaľov nacvičili hodinový program, zložený zo známych svetových melódií. Veľké poďakovanie patrí hlavne našim žiakom, ktorí boli ochotní zúčastniť sa na tejto akcii, lebo umenie sa nedá robiť príkazom. Zvlášť, keď zvážime, že sú to dietky školopovinné a na vystúpenie prišli poniektorí priamo zo školy a ešte ich po príchode domov čakala príprava na nasledujúci deň. Všetci sme ale o skúsenosť bohatší a opäť sa  potvrdilo, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Dúfame, že sa program hosťom páčil, aj keď cieľom neboli samotné vystúpenia. Išlo len o spríjemnenie a vytvorenie atmosféry počas prehliadky múzea. Poďakovanie patrí aj p. riaditeľke múzea za dôveru v schopnosti našich žiakov a učiteľov. ZUŠka opäť raz dokázala, že je schopná dodať program aj na takúto náročnú akciu.        [VB]

otvorenie_2016_006_01 otvorenie_2016_065_01

1 2 3 4