Mladý violončelista Slovenska 2017

Mladý violončelista Slovenska 2017

Dňa 8. 4. 2017 sa naša žiačka Natália Melicherčíková z triedy pani učiteľky Mgr. art. Stanislavy Zobalovej ArtD. zúčastnila celoslovenskej súťaže „Mladý violončelista Slovenska 2017“ v Kežmarku. V II. kategórii získala 2. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme.

FB_IMG_1491918181999 FB_IMG_1491918189124 FB_IMG_1491918200512 FB_IMG_1491918214905