Adventný koncert 2015

Adventný koncert 2015

8.decembra 2015 usporiadala ZUŠ v Trebišove adventný koncert v rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove. Renesančné a barokové skladby, ktoré na koncerte odzneli si prítomní poslucháči vypočuli v podaní žiakov a učiteľov hudobného odboru. S dvomi mariánskymi piesňami sa predstavil aj spevácky zbor základnej umeleckej školy pod dirigentskou taktovkou zástupkyne školy Mgr. Ivany Bajužíkovej. Sprievodné slovo a recitácia p. uč. Iveta Mihaľová.

vj

IMG_5319 IMG_5314 IMG_5280 IMG_5252 IMG_5259