Celoslovenská súťaž – ,, Modrý svet očami umenia“

Celoslovenská súťaž – ,, Modrý svet očami umenia“

Žiaci speváckeho a literárno-dramatického oddelenia z triedy p. uč. Barbory Ivanovej, DiS. art. zožali úspech na celoslovenskej súťaži.
V uplynulých mesiacoch sme sa so žiakmi zapojili do online celoslovenskej súťaže pod názvom ,, Modrý svet očami umenia“, ktorú organizovala SZUŠ v Bardejove. Do súťaže sa zapojilo 72 ZUŠ z celého Slovenska a bolo zaslaných vyše 600 súťažných príspevkov.
Súťažilo sa v rôznych kategóriách a taktiež odboroch.
Naši reprezentanti si svoje jednotlivé súťažné videá a práce pripravovali počas dištančného vzdelávania. Napriek sťaženým podmienkam a taktiež príprave a usmerňovaniu len prostredníctvom videohovoru sa žiakom podarilo umiestniť na popredných miestach! Žiakom patrí obrovský obdiv a pochvala, taktiež aj ich rodičom, ktorí boli ochotní s nimi nahrávať videozáznamy. Srdečne blahoželáme! 🥰😇☺️
PS: Kvôli momentálnej situácii budú žiakom ceny odovzdané pri návrate do škôl.
Môže ísť o ilustráciu
Môže ísť o ilustráciu
Na obrázku môže byť text
Opis fotky nie je k dispozícii.
Môže ísť o ilustráciu
Opis fotky nie je k dispozícii.
Môže ísť o ilustráciu