Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch 2018

Celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch 2018

 

Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Dominika Obrina, ktorý sa na II. celoslovenskej súťažnej prehliadke v hre na bicích nástrojoch v Nových Zámkoch v kategóriách – hra na malý bubon, hra na biciu súpravu – umiestnil v striebornom pásme.
Dominikovi a p. uč. Tiborovi Mihaľovi ďakujeme a srdečne blahoželáme.