Celoslovenská výtvarná súťaž – Príroda okolo nás

Celoslovenská výtvarná súťaž – Príroda okolo nás

Do 10. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže „Príroda okolo nás“ sa zapojili aj žiaci našej školy. V uplynulých dňoch odborná výtvarná komisia, pod vedením Mgr. art. Miroslava Cipára vybrala spomedzi 1504 výtvarných prác v jednotlivých kategóriách 50 výtvarných prác zo 198 škôl z celého Slovenska. Z našej školy bola vybraná a vecnou cenou odmenená práca Pavla Kassayho v kategórii B z triedy pána učiteľa Mgr. Rastislava Štefaňáka. Srdečne blahoželáme.

Vybrané práce si môžu pozrieť návštevníci počas výstavy Agrokomplex v Nitre a na výstave JAHRADA 2017 v rámci celoslovenskej súťaže SZZ O najkrajšie jablko v Trenčíne.  (vj)

12091