Celoštátna súťažná prehliadka v hre na keyboard 2017

Celoštátna súťažná prehliadka v hre na keyboard 2017

Dňa 11. 4. 2017 sa naša žiačka Viktória Birová z triedy pána učiteľa Kolomana Bariho zúčastnila 10. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboard v Považskej Bystrici. Na súťaži zazneli rôzne úpravy vážnej, tanečnej a filmovej hudby. Vďaka tejto súťaži sme nabrali nové skúsenosti a oboznámili sa s novými trendami v hre na keyboard. Viktória Birová sa takejto súťaže zúčastnila prvýkrát.  Vo svojej kategórii získala bronzové pásmo.  Srdečne blahoželáme. [kb]

20170425_134457 20170425_134507 20170425_134555 20170425_134641_002 HO keyboard Viky Birova