Hviezdoslavov Kubín 2019

Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 28. januára 2019 sa na našej Základnej umeleckej škole, konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy.
Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov. Z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších. Tento rok už táto prestížna súťaž oslavuje 65 rokov. Súťaž organizuje ministerstvo školstva v spolupráci s národným osvetovým centrom. Súťaží sa v piatich kategóriách.

V úvode súťaže nám zahrala žiačka Gabriela Švandová z triedy p.uč Kataríny Šulanovej DiS.art skladbu od Zdeňka Fibicha – Poem a taktiež gitarové trio z triedy p. učiteľa Mgr. Čverčka. O krásnu výzdobu a portrét Pavla Országha Hviezdoslava sa postaral náš kolega akad. maliar Anton Vasilko. Výkony našich žiakov hodnotila porota v zložení p. uč Iveta Mihaľová, p. uč Viera Brežinská DiS. art a p. riaditeľka PaedDr. Veronika Jakimová DiS. art., ktorým som veľmi vďačná za ich čas, ochotu a spravodlivé hodnotenie súťažiacich.

Na školskom kole sme mali zastúpenie v troch kategóriách:
I. kategória – žiaci 2. – 4. ročníka základných škôl a základných umeleckých škôl vo veku 7 –10 rokov, kde sa na 3. mieste umiestnili žiačky Laura Vargová a Nela Novikmecová, na 2. mieste sa umiestnila Kristína Majovská a na prvom mieste sa umiestnili Matej Kolodi a Nina Dufincová, ktorí nás budú reprezentovať aj na okresnom kole.
II. kategória – žiaci 5. –6. ročníka základných škôl a žiaci základných umeleckých škôl vo veku 10 –12 rokov sa na druhom mieste umiestnila Monika Gašparíková a na 1.mieste Amália Kundrátová
V IV. kategórii sme mali sólové zastúpenie a to žiačku druhého stupňa literárno-dramatického odboru Hannah Urbaniekovú, ktorá svojím prejavom zaujala porotu a získala prvé miesto a taktiež nás bude reprezentovať na okresnom kole.

Žiaci boli odmenení vecnými cenami, sladkou dobrotou a diplomami. Celé podujatie bolo prístupné verejnosti a tak svoje ratolesti prišli podporiť aj rodičia.
                                                                                                                      Barbora Ivanová,DiS. art.

Hviezdoslavov Kubín fotoalbum.