Hviezdoslavov Kubín 2022 – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín 2022 – školské kolo

Už 68 rokov sa na počesť slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava organizuje postupová súťaž v prednese poézie a prózy. Do tejto súťaže sa každoročne zapájajú aj žiaci literárno-dramatického odboru. Tento rok sa zapojilo 11 žiakov v rôznych vekových kategóriách. Svoje prednesy predniesli v školskom kole, ktoré sa konalo 15.marca 2022 v koncertnej sále ZUŠ. Súťaž prebiehala interne, v rámci vyučovacej hodiny. K hodnoteniu bola prizvaná pani učiteľka Iveta Mihaľová DiS.art, ktorá zároveň bola predsedkyňou poroty. Výkony jednotlivých žiakov hodnotila aj pani triedna učiteľka Barbora Fiľková DiS.art. a tretím porotcom boli samotní žiaci, ktorí anonymne bodovali výkony svojich spolužiakov. Prednesy súťažiacich, napriek všetkým okolnostiam boli skutočne veľmi vyrovnané, reprezentatívne a každý zo žiakov podal chvályhodný výkon. Ako to však pri súťažiach býva, víťazom môže byť len jeden a preto na okresné kolo postúpili žiaci:
I. kategória Ema Malčická,
II. kategória Nina Dufincová,
III.kategória Amália Kundrátová.
Všetkým zúčastneným blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalších kolách. [bf]