Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Dňa 27.2. sa uskutočnilo školské kolo súťaže „Hviezdoslavov Kubín„, na ktorej sa zúčastnili žiačky LDO. Súťaž prebehla v troch kategóriách.

V najmenšej kategórii zvíťazili žiačky Ninka Dufincová a Deborka Obrinová.
V druhej kategórii obsadili :
1. miesto Mária Plavnická,
2. miesto Amália Kundrátová
2. miesto Monika Gašparíková
V 3. kategórii v prednese poézie obsadila

1. miesto Hannah Urbanieková
2. miesto  Brigita Hangyáková
V prednese prózy obsadila 1. miesto žiačka Sarah Marta Mahutová.
Gratulujeme.
Žiačky H. Urbanieková a S. Mahutová postúpili na okresné kolo HK v Trebišove.   [vk]