LDO – Vlastná tvorba 2017

LDO – Vlastná tvorba 2017

Na sklonku Mesiaca kníh, 29. marca, prebehla školská súťaž „Vlastná tvorba„, v ktorej žiaci LDO predstavili svoju fantáziu a tvorivosť v podobe poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiačok, mladšej kategórie od 9 do 12 rokov a staršej kategórie 14 -15 rokov. Ako každý ročník, aj tento rok prišli porotkyne z radu učiteliek slovenského jazyka.  Predsedníčkou poroty bola pani doktorka a spisovateľka MUDr. R. Anďalová, členkami Mgr. K. ŠandorováMgr. M. Lorinčíková. Priebeh súťaže spríjemnili hrou na klavíri žiaci z triedy pani uč. I. Obrinovej, DiS. art. Roman Gura a Laura Kalanová. Porota si prečítané práce vypočula a vyhodnotila takto:

I. kategória poézia:
1. miesto –  Mária Plavnická
2. miesto – Amália Kundrátová
3. miesto – Monika Gašparíková, Tamara Ternerová

próza :
1. miesto – Monika Gašparíková
                   Mária Plavnická
2. miesto – Tamara Ternerová
3. miesto – Amália Kundrátová

II. kategória poézia :
1. miesto – Hannah Urbanieková
2. miesto – Tamara Pavlíková

próza :
1. miesto – Hannah Urbanieková, Tamara Pavlíková

G R A T U L U J E M E !  [vk]