LDO – Vlastná tvorba 2018

LDO – Vlastná tvorba 2018

Vo štvrtok 22. marca 2018 sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže „ Vlastná tvorba“ v písaní poézie a prózy. Výkony jednotlivých súťažiacich hodnotila odborná porota – pani doktorka a spisovateľka MUDr. Ružena Anďalová, Mgr. Katarína ŠandorováMgr. Mária Lörinčíková – dlhoročné členky porôt rôznych literárnych a divadelných súťaží.

Výsledky súťaže:

Poézia

I. kategória

  1. miesto: Monika Gašparíková
  2. miesto: Kristína Majovská

II. kategória

  1. miesto: Hannah Urbanieková

Próza

I. kategória

  1. miesto: Nina Dufincová, Amália Kundrátová
  2. miesto: Monika Gašparíková, Kristína Majovská
  3. miesto: Mária Plavnická, Laura Vargová, Kristína Andrášová

II. kategória

  1. miesto: Brigita Hangyáková
  2. miesto: Sarah Marta Mahutová
  3. miesto: Tamara Pavlíková

Súťaž pripravil vedúci literárno-dramatického odboru p. uč. Matúš Malý, DiS. art., ktorému touto cestou ďakujeme a účinkujúcim srdečne blahoželáme.