„Mezinárodní akordeónové dny Praha“ 2018

„Mezinárodní akordeónové dny Praha“ 2018

V dňoch 26.10 a 27.10. 2018 sa v Prahe uskutočnil 4.ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne, Mezinárodní akordeónové dny Praha. Súťažilo sa v siedmych sólových a šiestich komorných kategóriách. Na súťaži sa zúčastnili akordeónisti z desiatich krajín: Česka, Slovenska, Poľska, Nemecka, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Bosny, Srbska a Švédska. Našu základnú umeleckú školu a zároveň aj Slovenskú republiku reprezentovali žiaci Samko Kozák a Denis Romančák, ktorí súťažili v komornej hre. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení p. Patarini, predseda poroty – Taliansko, členmi poroty boli p. Hřebík – Česko, p. Sundequist – Švédsko, p. Melichar – Rakúsko a p. Hippe – Nemecko. Prví traja z porotcov, vrátane predsedu, ohodnotili výkon chlapcov na zlato. Porotcovia z Rakúska a Nemecka na striebro. Priemerom teda získali 20,9 boda. 21 bolo zlato… K najlepšiemu ohodnoteniu nám chýbalo pol boda… 🙂Zdržím sa komentára, pretože chlapci podali veľmi dobrý výkon. Ďakujem im za reprezentáciu školy a za to, ako zvládli samotné vystúpenie. Poďakovanie patrí aj Denisovým rodičom, ktorí nás v noci odviezli na stanicu do Košíc. Ďakujeme za podporu vedeniu školy, ZRŠ za financie, a všetkým kolegom, ktorí nám fandili a držali palce.                                              Viera Brežinská