„Mezinárodní akordeonové dny v Praze“ 2017

„Mezinárodní akordeonové dny v Praze“ 2017

V dňoch 2 – 5. 11. 2017 sa v Prahe uskutočnil tretí ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne – Mezinárodní akordeonové dny.
Akordeónisti z Česka, Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Bosny a Hercegoviny, Poľska, Nemecka, Turecka a Švédska súťažili v siedmych sólových a šiestich komorných kategóriách. Našu školu reprezentoval žiak štvrtého ročníka, Denis Romančák. V druhej kategórii, pri účasti 27 súťažiacich, získal zlaté pásmo s tretím najvyšším počtom bodov.
Ďakujem Denisovi za zvládnutie náročnej súťaže, rodičom za pomoc, kolegom za podporu. (špeciálne poďakovanie patrí p.uč. Mihaľovej a p.uč. Mihaľovi) Ďakujeme vedeniu školy za výborné podmienky pre prácu a ZRŠ za finančnú podporu.    V. B.

SKM_C3350171106194501 IMG_20171104_144742 IMG_20171104_144713 IMG_20171104_144711