Modrý svet očami umenia – celoslovenská súťaž

Modrý svet očami umenia – celoslovenská súťaž

Srdečne blahoželáme žiakom speváckeho oddelenia a literárno-dramatického odboru k úspechu na celoslovenskej súťaži Modrý svet očami umenia v Bardejove.
Žiakov na súťaž pripravila p. uč. B. Fiľková, DiS. art.