Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov v šk. roku 2021/2022

Nástup žiakov do ZUŠ Trebišov v šk. roku 2021/2022

VÁŽENÍ RODIČIA, MILÍ ŽIACI,
zápis do ZUŠ Trebišov v šk .roku 2021/ 2022 sa uskutoční v dvoch termínoch:
      – 2. septembra 2021 ( štvrtok ) v čase od 9.30h. do 14.00 pre žiakov, ktorí už navštevovali ZUŠ
      – 3. septembra 2021 ( piatok) v čase od 13.00h. do 17.00 h. pre novoprijatých žiakov.
Nezabudnite so sebou priniesť:
      – žiaci: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
      – rodičia: Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti
Obidve “ Vyhlásenia…“ nájdete na webovej stránke školy v DOKUMENTOCH v sekcii NA STIAHNUTIE.
TEŠÍME SA NA VÁS!