Pohyb bez bariér 2017

Pohyb bez bariér 2017

Tanečná súťaž Pohyb bez bariér je súťaž určená pre všetky vekové kategórie. Jej poslaním je zapojiť do súťaže nielen tie deti, mládež a dospelých, ktorí pracujú pod vedením svojich pedagógov a trénerov v ZUŠ v Centrách voľného času … , ale aj mládež z detských domovov, hendikepované a iným spôsobom znevýhodnené skupiny.

Súťaž je postupová, to znamená že všetci súťažiaci sa musia najprv zúčastniť kvalifikačného semifinálového kola ( v Bratislave, v Žiline a v Košiciach ) a tí, ktorí získajú dostatočný počet bodov postupujú do finále.

Prvé semifinálové kolo ( určené pre Košický a Prešovský kraj ) sa uskutočnilo v dňoch 25. a 26.februára 2017 v Košiciach.

Tohto kola sa zúčastnili aj naše dievčatá z tanečného odboru. Publiku sa predstavili v prvý deň súťaže scénickými tancami.

V detskej vekovej kategórii to bol tanec Ako mačky ( 11 žiačok ) a sólo Ružová vločka v podaní J. S. Jansovej. V juniorskej vekovej kategórii sa predstavili G. PuciováS. Hazugová v duete Túžba a naše najstaršie dievčatá E. Petriková, K. HarčarováD. Suchožová v hlavnej vekovej kategórii tancom Rytmus života.

Potešilo nás, že všetky štyri choreografie postúpili do finálového kola, ktoré sa uskutoční 22. a 23. apríla v Bratislave. Jasmine Saskia Jansová získala 2. miesto a naše najstaršie – Emka, Kristínka a Danielka obsadili 3. miesto. Ďalšie dve choreografie, aj keď nezískali ocenenie, boli ohodnotené odbornou porotou dostatočným počtom bodov na ďalší postup.

Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a predovšetkým ďakujeme za pracovitosť a zanietenie pri príprave na súťaž.                               [lo]

http://zustrebisov.sk/albumy/pohyb-bez-barier-2017/

TO Jasmin semifinále KE TO sutaz Kosice