Pohyb bez bariér 2018

Pohyb bez bariér 2018

Mestské divadlo Žilina.

V dňoch 20. až 22. apríla zavítalo do Žiliny množstvo mladých tanečníkov, účastníkov tanečnej súťaže Pohyb bez bariér. Finálového kola sa zúčastnili iba tie choreografie, ktoré v predchádzajúcom semifinále získali dostatočný počet bodov na ďalší postup. Žilinské finále malo charakter nielen celoslovenskej, ale medzinárodnej súťaže, pretože sa ho zúčastnili i tanečníci zo susednej Českej republiky.
V tomto finálovom kole mala zastúpenie i naša škola – tanečníkov vo veku 9 až 11 rokov. V kategórii Modern Dance sa predstavilo trio v zložení : Jasmine Saskia Jansová, Viktória Birová a Nino Kožuch. Za interpretáciu tanca Priateľstvo získali vo vysoko konkurenčnom prostredí krásne tretie miesto.
Všetkým trom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, za námahu a úsilie, ktorú vynaložili na tréningoch a prajeme im veľa – veľa ďalších úspechov…