Pozvánka – LDO 6. ročník súťaže „VLASTNÁ TVORBA“

Pozvánka – LDO 6. ročník súťaže „VLASTNÁ TVORBA“

Základná umelecká škola Trebišov pozýva 17.3.2015 o 16.00 hod. rodičov a priateľov žiakov LDO na 6. ročník súťaže „VLASTNÁ TVORBA„, v ktorej sa žiaci predstavia svojou poéziou a prózou.