POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

POZVÁNKA na súťaž – TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2023

Srdečne Vás pozývame

na 2. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch pre žiakov Košického a Prešovského kraja

Trebišovský sláčik 2023

Organizačné pokyny a súťažné podmienky.                Prihláška.