Pozvánka – školská súťaž „Hviezdoslavov Kubín“

Pozvánka – školská súťaž „Hviezdoslavov Kubín“

Hviezdoslav1

 

Dňa 10. 3 . 2015 o 14.30 hod. sa uskutoční v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov školská súťaž v prednese žiakov LDO „Hviezdoslavov Kubín„.