Rajecké Teplice „Euromusette & Goldentango 2017“

Rajecké Teplice „Euromusette & Goldentango 2017“

1. a 2. júna 2017 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XVI. ročník medzinárodnej súťaže  Euromusette & Goldentango mladých akordeonistov, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zakladateľom a umeleckým riaditeľom súťaže bol pedagóg žilinského konzervatória pán Miroslav Košnár. Súťaž bola venovaná pamiatke Michaela Ganiana, amerického skladateľa a akordeonistu arménskeho pôvodu, ktorý tragicky zomrel v roku 2000. Žiaľ, v roku 2016 odišiel do muzikantského neba aj pán M. Košnár. Počnúc týmto ročníkom bude súťaž venovaná jeho pamiatke in memoriam.

        Na súťaži sa zúčastnilo 115 žiakov zo Slovenska, Česka a Poľska v sólových kategóriach a 13 žiakov, ktorí súťažili v komorných zoskúpeniach. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Samko Kozák, žiak 4. ročníka druhej časti prvého stupňa, ktorý získal v VI. kategórii zlaté pásmo a Denis Romančák, žiak 3. ročníka prvej časti prvého stupňa, ktorý získal zlaté pásmo v II. kategórii. Denisovi sa okrem toho podarilo umiestniť na prvom mieste spomedzi 24 súťažiacich, za čo získal pohár ako víťaz kategórie. Vážime si to a máme z toho veľkú radosť aj s prihliadnutím na to, že predsedom poroty v jeho kategórii bol pán profesor Dr. hab. Miroslaw Dymon z Poľska, ktoré je známe vynikajúcou akordeónovou školou. Členmi poroty boli pán Ľuboš Hrdý DiS. art. z Bojníc ( majú vynikajúce akordeónové oddelenie s medzinárodnými úspechmi ) a PaedDr. Miroslav Kobeľák PhD. 
     Ďakujem chlapcom za úspešnú reprezentáciu, za čas, ktorý obetovali cvičeniu a za to, že zvládli cestu tam a späť s kuframi a akordeónmi. Špeciálne poďakovanie Samkovi za vykladanie kufrov a akordeónov do úložného priestoru vo vlakoch 🙂 A len pre vysvetlenie; Denis by to určite ochotne robil s ním, len mu to zatiaľ nedovolí jeho výška. 🙂
  Poďakovanie patrí vedeniu školy, ZRŠ, rodičom a starým rodičom žiakov za podporu a záujem. [vb]