„RODINA BEZ CIGARIET 2018“ – celoslovenská výtvarná súťaž

„RODINA BEZ CIGARIET 2018“ – celoslovenská výtvarná súťaž

Úspechy žiakov výtvarného odboru na 7. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže „RODINA BEZ CIGARIET“

1. miesto – Lucia Müllerová, 13 rokov

Úspešná účasť 6-20 miesto:
Kristína Kovaľová, 15 rokov
Simona Stríčková, 14 rokov

Pripravil p. uč. akad. mal. Anton Vasilko.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME…