TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019

1. ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch

Trebišovský sláčik 2019

Prvý ročník súťažnej prehliadky v hre na sláčikových nástrojoch TREBIŠOVSKÝ SLÁČIK 2019 máme úspešne za sebou. Prežili sme nádherný májový deň v spoločnosti samých príjemných ľudí. Pozvanie prijalo 7 základných umeleckých škôl z blízkeho okolia nášho regiónu.
Súťažnú prehliadku otvoril primátor mesta Trebišov PhDr. Marek Čižmár, ktorý privítal všetkých účastníkov tohto kultúrneho podujatia a zaželal malým aj veľkým interpretom veľa šťastia v ich súťažnom zápolení. Touto cestou ďakujeme pánovi primátorovi za povzbudivé slová, ktoré zazneli v jeho príhovore a tiež za podporu myšlienky pokračovať v tejto súťaži v nasledujúcich rokoch.
Veľké poďakovanie patrí odbornej porote, ktorá hodnotila výkony súťažiacich: predsedovi poroty – huslistovi, koncertnému majstrovi a dirigentovi Štátnej filharmónie Košice pánovi Mgr. art. MgA. Marošovi Potokárovi , Mgr. art. Barbore Lenártovej – zástupkyni koncertného majstra ŠfK a pedagogičke Konzervatória v Košiciach a Mgr. art. Janovi Pospíšilovi – koncertnému majstrovi skupiny violončiel ( solocellist ) SND v Bratislave, laureátovi niekoľkých medzinárodných súťaží.

VÁŽENÁ POROTA, BOLO NÁM CŤOU S VAMI SPOLUPRACOVAŤ!
Rovnako sa chcem poďakovať a zablahoželať svojim kolegom Petrovi Olejárovi, DiS. art. a Jozefovi Vasiľovi, DiS. art., za prípravu a krásne umiestnenie svojich žiakov ( Olívia Ižová – 2. miesto / III. kateg. a Andrej Frič – 1. miesto / V. kateg. ) a p. uč. Bc. Ingrid Obrinovej, DiS. art. za korepetíciu.
OLÍVIA a ANDREJ, k úspechu Vám srdečne blahoželám a ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu našej školy!
Moje poďakovanie patrí aj Mgr. art. p. uč. Zuzane Ďurčekovej, fotografovi Romanovi Romančákovi a prípravnému výboru za spoluprácu na tomto podujatí.

Dovidenia na ďalšom ročníku Trebišovského sláčika v ZUŠ Trebišov.

PaedDr. Veronika Jakimová, DiS. art.
riaditeľka ZUŠ Trebišov

Trebišovský sláčik 2019 – FOTOGALÉRIA