Úspechy našich žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Úspechy našich žiakov na celoslovenských a medzinárodných súťažiach

Ďakujeme Denisovi Romančákovi ( z triedy p. uč. V. Brežinskej, DiS. art. ) a Kláre Markovej ( z triedy akad. maliara A. Vasilka ) za vynikajúcu reprezentáciu našej školy na celoslovenskej akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl v Lipanoch a medzinárodnej výtvarnej súťaži „Ríša fantázie 2018“.

Denisovi, Kláre a pánom učiteľom srdečne BLAHOŽELÁME!