Úspechy žiakov hudobného odboru

Úspechy žiakov hudobného odboru

Úspechy žiakov hudobného odboru v regionálnom kole súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru „Zahraj že mi, zahraj“. Žiakov na súťaž pripravili Mgr. Radovan Pristáš a Viera Brežinská, DiS. art.. Srdečne blahoželáme.