V. ročník celoslovenskej súťaže v Bratislave Musica Camerata Jána Albrechta v komornej hre žiakov ZUŠ.

V. ročník celoslovenskej súťaže v Bratislave Musica Camerata Jána Albrechta v komornej hre žiakov ZUŠ.

Súťaže sa zúčastnili štyri komorné zoskupenia – akordeónové trio z triedy p.uč. V Brežinskej/ Samuel Kozák, Rebeka Bizubová a Zuzana Berešová, ktoré získalo zlaté pásmo, gitarové kvarteto- Marína Ružinská, Hannah Urbanieková, Sandra Varhaníková, Stela Bojtiová a gitarové duo Natália Begalová a Amine Hasaniová z triedy p. uč. A. Hubinákovej sa umiestnili v striebornom pásme a klavírne trio v zložení Andrej Frič, Lýdia Oravkinová a Jana Kasoniová, ktorých pripravili p. uč. J. Vasiľ a p. uč. I. Obrinová získali rovnako strieborné pásmo.