Výtvarná súťaž „Každý deň je deň Zeme“ 2018

Výtvarná súťaž „Každý deň je deň Zeme“ 2018

Cena Mesta Trebišov vo výtvarnej súťaži „Každý deň je deň Zeme“