XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne – „Euromusette & Goldentango 2019“

XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne – „Euromusette & Goldentango 2019“

9. a 10. mája 2019 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil XVIII. ročník medzinárodnej súťaže v hre na akordeóne, Euromusette & Goldentango. Súťažilo sa v ôsmych kategóriách v sólovej a komornej hre. Výkony súťažiacich hodnotili tri medzinárodné odborné poroty.

Našu školu reprezentoval žiak prvého ročníka druhej časti základného štúdia, Denis Romančák. V ťažkej konkurencii si svojim výkonom vybojoval krásne zlaté pásmo, za čo mu patrí poďakovanie.

Ďakujem pani Ing. Marcele Romančákovej, Denisovej mamke, za doprovod na súťaž, nakoľko mi určité okolnosti nedovolili tohto roku sa na súťaži zúčastniť. O to viac si vážim Denisov výkon. Zvládol to ako profík. 🙂 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám fandia a tešia sa z Denisovho úspechu. Nás teší, že môžme reprezentovať školu a mesto, a že sa nám to zatiaľ darí takto úspešne.                 Viera Brežinská