Blog

„Vesmír očami detí 2016“ – celoslovenská výtvarná súťaž

Srdečne blahoželáme nášmu žiakovi Jakubovi Janokovi, ktorému Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove udelila diplom za víťaznú prácu  „Nebezpečná planéta“ v 5. kategórii v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí 2016“. Pedagogické vedenie akad. maliar Anton Vasilko. Prajeme veľa úspechov aj naďalej… [vj]

„Nebezpečná planéta”

„Nebezpečná planéta”