Blog

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020

VESMÍR OČAMI DETÍ 2020

Víťazná práca Dorotky Gurovej ( 8 rokov), za ktorú získala ZLATÉ PÁSMO v celoslovenskej súťaži Vesmír očami detí ( trieda p. uč. Mgr. Rastislava Štefaňáka) BLAHOŽELÁME!


Dorota Gurová, 8 rokov
zlaté pásmo


Ocenené práce na okresnom kole výtvarnej súťaže – Vesmír očami detí ( 5. kategória)
(učitelia: Mgr. Rastislav Štefaňák a akad. maliar Anton Vasilko )


Ocenené práce v 4. kategórii okresnej súťaže Vesmír očami detí.
( učitelia: Mgr. R. Štefaňák a akad. maliar A. Vasilko )