Blog

VIANOČNÝ KONCERT 2016

Eden – záhrada rajská, čo ukrývaš ty pred nami?!
E – ako Elýzium, to večné miesto blaženosti…
D – ako Deus, čo lásku rozosieva na večnosti…
E – ako Eufória, čo telo i dušu napĺňa čašou spokojnosti…
N – ako Nekonečno, čo kolobeh žitia nám ponúka na milosti…

Slová tejto básne sa rozliehali v podvečer 15.decembra 2016 divadelnou sálou MsKS v Trebišove. Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Trebišove pripravili na  tento deň Vianočný koncert a to nielen pre pozvaných hostí a rodičov, ale aj pre širokú verejnosť. Prianím všetkých účinkujúcich bolo vytvoriť v tento slávnostný podvečer atmosféru plnú radosti, šťastia a duševnej harmónie.

Úvodný tanečný vstup v podaní starších žiakov tanečného odboru s názvom Eden navodil ilúziu rajskej záhrady. V tomto duchu sa niesol celý koncert naplnený hudbou, spevom, tancom, ale aj hovoreným slovom. Divadelnú sálu zaplnil nádherný zvuk akordeónov, huslí, gitár, klavíra, klarinetov a trúbky. Z nástrojov mali zastúpenie aj bicie, keyboard a saxofón. Vianočnú náladu vyčarovali aj najmladší žiaci LDO, ale najmä detský spevokol, ktorému patril záver koncertu.

Pred posledným hudobným príspevkom – Tichou nocou vystúpil primátor Mesta Trebišov Mgr. Marek Čižmár. Svojou ďakovnou rečou ocenil úsilie žiakov a učiteľov ZUŠ, ich interpretačné schopnosti, ale aj snahu a námahu vynaloženú pri realizácii tohto projektu. [lo]

Vianočný koncert 2016