Blog

Výtvarná súťaž – „RÍŠA FANTÁZIE 2019“

Úspechy žiakov VO ZUŠ Trebišov na medzinárodnej výtvarnej súťaží – „RÍŠA FANTÁZIE 2019“. Žiakom a ich p. uč. akad. mal. Antonovi Vasilkovi srdečne blahoželáme!