Blog

XXX. ročník výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“

 

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí sa uskutočnilo 26. februára  2015.

Odborná porota v každej kategórii vybrala päť prác postupujúcich do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa  uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni  v  Hurbanove. Zároveň  udelila prvé tri miesta v jednotlivých kategóriách. Naši žiaci sa umiestnili na týchto miestach:

4. KATEGÓRIA

1. miesto: Jakub Marko, 9 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov    „Podivný vesmír“

3. miesto: Ivana Tkáčová, 7 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov „Ufóni“

5. KATEGÓRIA

1. miesto: Sára Eperješiová, 15 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov „Vesmírny zabávač“

2. miesto: Marína Ružinská, 11 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov „Krásna mimozemšťanka!“

3. miesto: Dávid Šatala, 15 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov „Apokalypsa“

Postupujúca práca: Samuel Šoltés, 11 r., ZUŠ Mariánske námestie 252/5, Trebišov „Prieskumníci“

 

Srdečne blahoželáme…

Podivný vesmír

Podivný vesmír

Ufóni

Ufóni

Vesmírny zabávač

Vesmírny zabávač

Krásna mimozemšťanka

Krásna mimozemšťanka

Apokalipsa

Apokalipsa