Blog

ZUŠ Trebišov – „Hviezdoslavov Kubín“

Dňa  17.marca sa v ZUŠ Trebišov uskutočnila recitačná súťaž „Hviezdoslavov Kubín“. Žiačky Brigita Hangyáková, Tamara Pavlíková, Sarah Mahutová a Hannah Urbanieková zarecitovali poéziu a prózu. V porote boli pani učiteľky I. Mihaľová a I. Obrinová. Súťaž otvorili žiačky – klaviristky E. Kovaľová a Viktória Jurošová , ktoré zahrali skladbu . „Môj otec ma veľmi miluje“.

Poézia:
I. miesto Hannah Urbanieková
II. miesto Tamara Pavlíková
Próza:
I. miesto Sarah Mahutová
II. miesto Brigita Hangyáková
 [vk]