Blog

Adventný koncert 2016

8. decembra 2016 – na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa v Rímskokatolíckom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove uskutočnil Adventný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Trebišov.

Advent – výnimočný čas očakávania. Múdrosť nám radí splniť Božie priania. Lampáš viery i lásky si preto pripravme, olej modlitby a pokánia do neho dajme, bo keď Pán zaklope, aby sme radosť mali, naveky v kráľovstve lásky prebývali.

Adventný koncert 2016