Blog

Akordeónová súťažná prehliadka – Sládkovičovo

29. apríla sa v Inovatechu v Sládkovičove uskutočnil prvý ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky, organizovanej pod záštitou Zväzu akordeónistov Slovenska. Malo by ísť o putovnú súťaž, ktorej nasledujúci ročník sa bude konať v inom slovenskom meste.

Prvý ročník organizovala ZUŠ v Sládkovičove, pod vedením pána riaditeľa  Mgr. art. Michala Matejčíka. Ani sami organizátori nečakali takú bohatú, alebo lepšie povedané početnú účasť. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, vrátane študentov konzervatórií a vysokých škôl. Výkony žiakov hodnotili dve odborné poroty, zložené z učiteľov ZUŠ, konzervatórii a vysokých škôl. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 70 žiakov a študentov z celého Slovenska. Spolu s porotcami, predajcami akordeónov z Poĺska a Slovenska, účinkujúcimi na koncerte, ktorý sa konal po súťaži a pozorovateľmi to bolo vyše 120 ľudí so vzťahom k akordeónu. Východ zastupovali tri základné umelecké školy. Svidnická, Prakovická a Trebišovská.

Našu školu  na súťaži reprezentovali dvaja žiaci: Denis Romančák v druhej a Samuel Kozák v štvrtej kategórii. Našej ceste do Sládkovičova predchádzala svedomitá a náročná príprava žiakov. Museli zvládnuť náročný súťažný repertoár na 100%. Všetci, ktorí niekedy vystupovali či súťažili, mi dúfam dajú za pravdu ak teraz napíšem, že je to veľmi náročné podať čo najlepší výkon pred porotou a divákmi. Tréma, stres a pocit zodpovednosti zväzujú ruky a zahmlievajú pamäť. Absolvovali sme dlhú cestu s troma prestupmi, pretože Sládkovičovo nie je žiadne veľkomesto a nie je jednoduché sa tam dostať. Musím sa aj na tomto mieste poďakovať pánovi riaditeľovi Mgr.art . Matejčíkovi, ktorý pre nás prišiel na trnavskú železničnú stanicu, aby sme nemuseli cestovať do Bratislavy a odtiaľ do Sládkovičova. Vo všetkom nám vyšiel v ústrety a zariadil, o čo sme ho požiadali. K samotnej súťaži toľko, že sme si vypočuli výkony vynikajúce, dobré, priemerné ale aj také, ktoré som nepochopila. Naši chlapci sa snažili zo všetkých síl, aby podali čo najlepší výkon. Za to sa im chcem aj touto cestou poďakovať. Poctivá práca sa nám vyplatila. Denisko Romančák skončil vo svojej kategórii, ktorá bola mimochodom najpočetnejšia ( 16 súťažiacich), v zlatom pásme a Samko Kozák v striebornom pásme. Ešte raz chlapcom blahoželám a dúfam, že ich neopustí chuť pracovať.   [vb]

HO akordeon Sladkovicovo Denis R HO akordeon Sladkovicovo Samko K.